Make your own free website on Tripod.com

Liga ng mga Barangay Caloocan Chapter

Accomplishment Report

Home
LIGA House Rules
Officers and Board of Directors
Liga Monitoring and Assistance
Accomplishment Report

1. Approval of Liga ng mga Barangay
    (Caloocan Chapter) House Rules.
 
2. Barangay Tax Proposal- ito ay nag-
    lalayong magkaroon ng tunay “auto-
    nomy” ang bawat barangay.
 
3. Caloocan City Revised Revenue Code.
 
4. “Boundary Disputes”- upang
     maiwasan at masolusyunan ang ‘di
     pagkaka-unawaan ng bawat baran-
     gay sa kani-kanilang mga
     “boundaries.”
 
5. Death benefits o ang tinawag
    nating “kapatiran”- isang boluntar-
    yong pagbibigay-tulong ng mga
    “barangay officials” sa pamilya ng
    mga pumanaw na “kapatid” sa
    paglilingkod.
 
6. Reservist/Disaster Management
    Program “Free Training”- ito ay
    pagsassanay upang mabigyan ng
    tamang kaalaman ang bawat
    mamamayan ng lungsod (partikular
    na ang mga Punong Barangay) sa
    panahon ng trahedya o sakuna.
 
7. Ibayong pagsasatupad ng “curfew”
    para sa ating mga kabataan.
 
8. Barangay Captains’ Uniform.
 
9. PhilHealth for Barangay Officials.
 
10. Barangay Captains’ and Treasurers’
      Seminar on Barangay Transactions.
 
11. Feeding Program- Tahanang Mapagpala.
 
12. Medical/Dental Mission- circumcision, ligation,
       tooth extraction, at cataract removal.

email us at: liga_caloocan@yahoo.com